Antwerpse Kathedraalconcerten vzw

Lidmaatschap en sponsoring

Word Beschermlid of Sponsor van de Antwerpse Kathedraalconcerten vzw. en help ons om ook dit jaar onze doelstelling weer te realiseren ! Orgelconcerten organiseren op hoog niveau ... dat is onze doelstelling. Deze doelstelling wordt haalbaar dank zij de financiële steun van onze trouwe beschermleden en onze milde sponsors.
    
Wist u dat onze werking als vzw. afhankelijk is van inkomgelden en sponsoring? Zonder uw bereidwillige steun kunnen wij ons doel niet bereiken.

 

 

 Lidmaatschap en sponsoring, hoe gaat dit alles in zijn werk?

"Beschermlid worden, wat houdt dat in" ?   
- U schrijft een minimum bedrag over van €95 op rekening BE46 3200 9177 8036 / BIC: BBRU BE BB van de vzw. Antwerpse Kathedraalconcerten.
- U ontvangt een speciale VIP toegangskaart voor twee personen, geldig voor de vijf avondconcerten in juni/juli.
- Twee zitplaatsen worden voor u gereserveerd in de voorbehouden zone, voor ieder van de vijf avondconcerten.
- Uw naam wordt vermeld als beschermlid, in de programabrochures van de vijf avondconcerten in juni/juli.
- Na het orgelconcert wordt u de kans geboden om de solist(e) te ontmoeten.
- U wordt op de hoogte gehouden van de twee jaarlijkse orgelcycli en eventuele losse orgelconcerten in de Kathedraal.
                                                                                             
"Sponsor worden, wat houdt dat in" ?   
- Als sponsor worden in hoofdzaak aangezocht eigenaars en/of zaakvoerders van KMO's, de horeca sector, hotels enz.
- U stort €100 + 21% BTW ( €121) op rekening BE46 3200 9177 8036 / BIC: BBRU BE BB van de vzw. Antwerpse Kathedraalconcerten.
- U ontvangt indien gewenst een faktuur
- Uw naam wordt als sponsor vermeld en door ons aanbevolen in de programmabrochures v.d. vijf avondconcerten in juni/juli.
- U bereikt zodoende een doelgroep van in totaal meer dan 2.000 toehoorders.
- U ontvangt een speciale VIP toegangskaart voor twee personen in de gereserveerde zone, voor de vijf avondconcerten in juni/juli.
- U wordt op de hoogte gehouden van de twee jaarlijkse orgelcycli en eventuele losse orgelconcerten in de Kathedraal.

Bevestiging van toetreding als Beschermlid of als Sponsor.
Uw toetreding als Beschermlid of als Sponsor kan u steeds aan ons signaleren als volgt (uit te kiezen):

- per e-mail       

Beschermlid: klik hier om uw bevestiging te versturen per e-mail.
Sponsor: klik hier om uw bevestiging te versturen per e-mail.

- per telefax:           

op het telefax n° +32 (3) 218 50 13


- per gewone post:        (aan het volgend adres:)
Antwerpse Kathedraalconcerten vzw.
Generaal Van Merlenstraat 38
B2600 Berchem, België


AANDACHT:  Wenst u, of uw familie of vrienden opgenomen te worden in onze mailinglijst?
Ieder jaar in de maand mei versturen wij een meertalige programmafolder met vermelding van alle orgelconcerten
tijdens de avondcyclus in juni/juli, en de cyclus "Orgel na de Noen" in juli/augustus.

klik hier om uw aanvraag te verzenden per e-mail.